Galerie Vaclava Matejiceka
Profil
Klienti
Kontakt
         
autor www prezentace

Projekt......................{1} ~ {2} ~ {3} ~ {4} ~ {5} ~ {6}

  Název: Obraz Korunování Panny Marie

Technika: Olej na plátně
Rozměry: 240 x 150cm
Jedná se o kvalitní barokní malbu z 1. pol.
18. stol., která je hodnotnou součástí
mobiliáře kostela, obraz je chráněnou
památkou UNESCO.
Vlastník: Římskokat. farnost
Zábřeh na Moravě
Rok restaurování: 2003
     
 
cely obraz po zrestaurovani