Galerie Vaclava Matejiceka
Klienti
Projekty
Kontakt
         
autor www prezentace

Profil

Hlavní náplní restaurátorských prací Ak. mal. Evy Matějíčkové jsou převážně závěsné obrazy. Používá klasické metody restaurování, zaznamenané v kompletní fotodokumentaci. Dále se zabývá obnovou rámů, soch a také tvorbou kopií - miniatur (často spolupracuje se špičkovými pozlacovači, řezbáři a dalšímy uměleckými řemeslníky). Její restaurátorská práce je zastoupena od státních a církevních sbírek po sbírky soukromé.
Eva Matějíčková vystudovala AVU, obor restaurátorství u profesora R. Vondráčka a B. Míšové. Od roku 1971 do 1973 pracovala v restaurátorském oddělení NG. Má více než 30 let praxe v oboru. Je držitelkou licence Ministerstva kultury pro restaurování závěsných obrazů a polychromovaných plastik.