Galerie Vaclava Matejiceka
Profil
Klienti
Kontakt
         
autor www prezentace

Projekt......................{1} ~ {2} ~ {3} ~ {4} ~ {5} ~ {6}

  Název: Obraz Korunování Panny Marie
Technika: Olej na plátně
Rozměry: 150 x 105cm

Jedná se o kvalitní barokní malbu z konce
18. stol., pravděpodobně z okruhu
Tadeáše Supera z Moravské Třebové.

Vlastník: Římskokat. farnost
Zábřeh na Moravě
Rok restaurování: 2004
     
 
dalsi faze restaurovani